بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اصفهان همراه با رونمایی از دپارتمان فنی و مهندسی گروه صنعتی بیست بسپار اسپادانا

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اصفهان همراه با رونمایی از دپارتمان فنی و مهندسی گروه...

ادامه مطلب